____________...
____________...
הזינוק בתוחלת החיים והשיפור ברמת החיים הביאו להיווצרות קבוצה גדולה של מבוגרים פעילים ועצמאיים וליצירת קהל צרכני חדש ומעניין.

בואו למפגש מרתק בו נציג מקרוב את הקהל הצמא למותגים ולמוצרים המותאמים עבורו