_____
Master Marketers of Tomorrow
הקורס לכל מי ששואף להיות ה-Master Marketer של הארגון שלו 
מטרות הקורס
  • הקניית חשיבה מתקדמת לניתוח עבודת השיווק
  • מתן כלים להבנת ליבת השיווק
  • היכרות עם סוגיות מתקדמות איתן מתמודדים אנשי שיווק
  • הבנת "העולם החדש" ומקומו של המותג בעולם זה
  • הקניית חשיבה ניהולית-עסקית לאנשי השיווק של המחר
הקורס כולל 8 מפגשים שייערכו בשעות 9:00 עד 13:00
מיקום: המכללה לשיווק, גפן טים, שטראוס, Deloitte ועוד

תוכנית הקורס
מפגש 1 - אסטרטגיה
נדבר על מקומה של האסטרטגיה בניהול השיווק, ונדון בשאלות כגון: האם היא עדיין הבסיס לכל פעולה שיווקית, האם עליה להיות גמישה ומשתנה, כיצד בעולם כאוטי שקצב השינויים בו מהיר כל כך ניתן לתכנן אסטרטגיה ארוכת טווח, מה מקומו של המותג בתוך כל זה והאם עדיין יש לו ערך לחברה.
noam
שלי תשובה
שותף, קבוצת הייעוץ האסטרטגי, Deloitte
על הדבש ועל העוקץ – על התמודדות הדובים בעולם מלא דבורים
noam
אורי גל
סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי yes    

אסטרטגיה - הבסיס לכל 
noam
נעם מנלה
UPLOAD
מתי: יום שלישי, 6 בפברואר 2018
איפה: משרדי Deloitte בתל אביב

Powered by ActiveTrail